Lupin Hus

86 moderne, lyse lejelejligheder

Adresse

Bøgen 2-14, 4300 Holbæk

Arkitekt

Ejendommen er tegnet af arkitektfirmaet Holscher Nordberg

Bopælspligt

Alle lejligheder har bopælspligt og lejer skal derfor registrere sig på adressen i folkeregisteret. Der må ikke bo flere voksne personer i lejligheden end der er beboelsesrum.

Byggeår

Ejendommen er opført 2021/2022

Certificering

Lupin Hus er DGNB guld certificeret. DGNB er en bæredygtig certificering af bygninger, som bygger på FN’s definition af bæredygtighed. Læs mere om DGNB her.

Cykelparkering inkl. ladcykler

Der er indrettet områder til cykelparkering i kælderen og gæste cykelparkering på terræn.

Daginstitutioner

Følg linket til Holbæk Kommunes hjemmeside: dagtilbudholbaekby.holbaek.dk

Depotrum

Alle lejligheder har aflåst depotrum i opvarmet kælder (minimum 3 m2).

Dørtelefon

I alle lejligheder findes dørtelefon med kamera.

Elevator

I alle opgange. Elevatoren kører også i kælderniveau.

Forbrugsafgifter

 • Vand og varme betales aconto via huslejeopkrævningen.
 • El betales direkte til forsyningsvirksomheden.
 • TV/internet betales direkte til udbyder.

Fremleje

Fremleje ­ helt eller delvist ­ fx via Airbnb ikke er tilladt og vil medføre ophævelse af lejeaftalen

Fællesfaciliteter

Hyggeligt gårdrum med opholdsarealer og legeplads for de mindste. Her findes tillige op- og nedkørselsrampe til kælderen.

Grill

Kun el-grill er tilladt.

Gulvvarme

Termostatstyret gulvvarme i alle rum med individuelle følere.

Gæsteparkering

På terræn. Parkeringsbestemmelser fremgår af de opsatte skilte.

Husdyr

Det er tilladt at holde 1 hund eller 1 kat, med udlejers skriftlige tilladelse. Ansøges separat.

Husorden

Fremsendes sammen med lejekontrakten.

Hårde hvidevarer

Køle-/fryseskab, opvaskemaskine, indbygningsovn, induktion kogeplade medfølger.

(Garderobeskabe medfølger som vist på plantegning).

Indbetaling ved kontrakt underskrift

Lejekontrakten er betinget af, at lejer ved underskrift af lejekontrakt indbetaler første måneds husleje inkl. aconto vand og varme samt 3 måneders depositum (3 x husleje ekskl. aconto vand og varme) og 1 måneds forudbetalt husleje (1 x husleje ekskl. aconto vand og varme).

Indbetaling af depositum og forudbetalt husleje

Indbetalingskort fremsendes sammen med lejekontrakten.

Depositum: Det beløb lejer stiller som sikkerhed for udgifter til istandsættelse ved fraflytning. Overskydende beløb efter istandsættelse tilbagebetales til lejer. I øvrigt henvises til lejekontrakten.

Forudbetalt husleje: Den ene måneds forudbetalt husleje du indbetaler ved indflytningen, er husleje der skal dække den sidste måned du bor i lejligheden. Når du opsiger lejligheden, skal du ikke betale husleje i den sidste måned inden du flytter. Forudbetalt husleje er udlejers sikkerhed for, at du ikke flytter fra den ene dag til den anden, uden at udlejer kan nå at finde en anden lejer.

Huslejebetalingen skal tilmeldes Betalingsservice.

Indkøb

I Holbæk findes et stort udvalg af dagligvarebutikker og specialforretninger.

Istandsættelse

Ved fraflytning skal lejemålet skal afleveres som det blev modtaget, dog fraset almindeligt slid og ælde. Lejligheden skal fraflyttes senest 10 arbejdsdage før lejemålets ophør. Lejer betaler leje i istandsættelsesperioden. I øvrigt henvises til lejekontrakten. Der udleveres ved indflytning link til elektronisk vedligeholdelsesmanual.

Internet/TV

Lejlighederne er forberedt til tv og internet. Lejer skal oprette sig direkte hos udbyder.

Lejekontrakt

Der kan maksimalt stå to navne på lejekontrakten.

Lejevilkår:

 • Ved underskrift af lejekontrakt indbetales første måneds husleje inkl. aconto vand og varme.
 • En måned før indflytningsdatoen betales 3 måneders depositum og én måneds forudbetalt husleje ekskl. aconto vand og varme.
 • Husleje for kommende måned betales altid forud.
 • Det er tilladt at holde én hund eller én kat, med udlejers skriftlige tilladelse. Ansøges separat.
 • Ubegrænset lejeperiode.
 • Nettoprisindeks reguleret husleje.
 • 3 måneders opsigelsesvarsel fra lejers side.

Miljøstation – affald

Affald sorteres jf. gældende regler fra Holbæk Kommune. Bl.a. bio, papir, pap, plast, metal og glas. Miljøstationen er placeret ved rampen til kælderen.

Offentlig Transport

Fra Roskildevej/Borgmestergårdsvej – kører buslinje 540 og 587, fra Holbæk Have kører buslinje 501A. Fra Holbæk Station kan du tage toget mod København, Nykøbing Sjælland eller Kalundborg.

Området – HOLBÆK HAVE

Holbæk Have er en ny grøn bydel under opførelse – derfor kan du opleve støj fra byggepladsen. Placeret centralt i byen og samtidig tæt på smuk natur bliver Holbæk Have en levende og moderne bydel. Her bygges forventeligt i alt 1.000 boliger over de næste 10 år.

Parkering i Parkeringskælder under ejendommen (betalingsparkering)

I parkeringskælderen er der 39 p-pladser heraf 5 p-pladser forberedt til el-lader og 1 handicapplads.

Der laves selvstændig lejekontrakt på en unummereret parkeringsplads.

Lejevilkår:

 • Ved underskrift af lejekontrakt betales én måneds depositum
 • Leje for kommende måned betales altid forud
 • Første opkrævning indeholder således første månedsleje + én måneds depositum
 • Nettoprisindeks reguleret leje.
 • Én måneds opsigelsesvarsel fra lejers side

Det tilstræbes at finde en parkeringsplads i nærheden af din lejlighed.

Parkering på terræn

Kun i opmærkede p-båse. Parkeringsbestemmelserne fremgår af de opsatte skilte.

RKI

Alle lejere tjekkes i RKI. Det er ikke muligt at leje en lejlighed såfremt man står opført i RKI.

Skole

Følg linket til Holbæk Kommunes hjemmeside: holbaek.dk/borger/born-unge-og-uddannelse/dagtilbud-og-skoler/skole-og-sfo/find-skoler-frihedsforsoeget

Solceller

Placeret på tagfladen. Strømproduktion anvendes som tilskud til fællesudgifter til fælles belysning og elevator drift.

Spørgsmål til lejekontrakt & betaling

Har du spørgsmål til lejekontrakten eller til betaling skal du kontakt DEAS. Du kan finde din kontaktperson på følgebrevet som følger din lejekontrakt.

Underskrift

Alle lejekontrakter underskrives elektronisk ved hjælp af NemID/MitID.

Ventilation

Alle lejligheder er tilsluttet mekanisk genveks-anlæg med udskiftning af luft via indblæsning i skabssokler eller gulvriste og udsugning via emhætte og loftventiler i badeværelse.

Hvis der er uoverensstemmelser mellem dette faktablad og lejekontrakten, er det altid lejekontraktens bestemmelser der er gældende.