Regler for parkering i terræn:

  • Parkering er tilladt alle dage fra kl. 00.00 – 24.00.
  • Parkering skal ske inden for afmærkede parkeringsbåse.
  • Parkering ved el-ladestander – elbiler og hybridbiler må parkere under opladning.
  • Parkering på handicapparkering må kun ske ved gyldigt og synligt handicapkort.

Regler og vilkår for parkering vil også fremgå af skilte på terræn.