Nellike Hus

59 familielejligheder til leje.

Adresse

Fyrren 2-16, 4300 Holbæk.

Arkitekt

Ejendommen er tegnet af arkitektfirmaet Holscher Nordberg.

Bopælspligt

Alle lejligheder har bopælspligt, og lejer skal derfor registrere sig på adressen i folkeregisteret. Der må ikke bo flere voksne personer i lejligheden, end der er beboelsesrum.

Byggeår

Ejendommen er opført i 2022/2023.

Bæredygtighed

Nellike Hus er DGNB guldcertificeret.

DGBN er en bæredygtighedscertificering af bygninger, som bygger på FN’s definition af bæredygtighed.

Cykelparkering inkl. ladcykler

Cykelparkering sker i kælderen. I gårdrummet er der indrettet områder til gæsteparkering.

Daginstitutioner

Følg linket til Holbæk Kommunes hjemmeside: https://dagtilbudholbaekby.holbaek.dk/

Depotrum

Alle lejligheder har aflåst depotrum i opvarmet kælder.

Dørtelefon

I alle lejligheder findes dørtelefon med kamera.

Elevator

I alle opgange. Elevatoren kører også i kælderniveau.

Forbrugsafgifter

Vand og varme betales aconto via huslejeopkrævningen.

El betales direkte til forsyningsvirksomheden.

TV/internet betales direkte til udbyder.

Fremleje

Fremleje helt eller delvist, f.eks. via Airbnb, er ikke tilladt og vil medføre ophævelse af lejeaftalen.

Fællesfaciliteter

Stort hyggeligt gårdrum med opholdsarealer og legeplads for de mindste. Her findes tillige op- og nedkørselsrampe til kælderen samt den begrønnede miljøstation.

I kælderen findes et fælleslokale som kan bruges til sociale arrangementer, fællesaktiviteter eller andre festligheder samt lokaler til viceværten. Fælleslokalet kan foruden beboerne i Nellike Hus også benyttes af beboerne i Lupin Hus og Kløver Hus. Indgang til lokalet sker ved udvendig trappe nær nedkørselsrampen til kælderen.

Grill

Kun el-grill er tilladt.

Gulvvarme

Termostatstyret gulvvarme i alle rum med individuelle følere.

Gæsteparkering

På terræn.

Husdyr

Det er tilladt at holde én hund eller én kat med udlejers skriftlige tilladelse. Ansøges separat.

Husorden

Fremsendes sammen med lejekontrakten.

Hårde hvidevarer

Køle-/fryseskab, opvaskemaskine, indbygningsovn, induktion kogeplade medfølger.

(Garderobeskabe medfølger som vist på plantegning).

Indbetaling ved kontraktunderskrift

Lejekontrakten er betinget af, at lejer ved underskrift af lejekontrakt indbetaler:

  • Første måneds husleje inkl. aconto vand og varme
  • 3 måneders depositum (3x husleje ekskl. aconto vand og varme)
  • 1 måneds forudbetalt husleje (1x husleje ekskl. aconto vand og varme)

Depositum: Det beløb, som lejer stiller som sikkerhed for udgifter til istandsættelse ved fraflytning. Overskydende beløb efter istandsættelse tilbagebetales til lejer. I øvrigt henvises til lejekontrakten.

Forudbetalt husleje: Den ene måneds forudbetalt husleje, du indbetaler ved indflytningen, er husleje, der skal dække den sidste måned, du bor i lejligheden. Når du opsiger lejligheden, skal du ikke betale husleje i den sidste måned inden du flytter. Forudbetalt husleje er udlejers sikkerhed for, at du ikke flytter fra den ene dag til den anden, uden at udlejer kan nå at finde en anden lejer.

Indbetalingskort fremsendes sammen med lejekontrakten.

Huslejebetalingen skal tilmeldes Betalingsservice.

Indkøb

I Holbæk findes et stort udvalg af dagligvarebutikker og specialforretninger.

Istandsættelse

Ved fraflytning skal lejligheden afleveres vel vedligeholdt. Lejemålet er overtaget nymalet og med nye, lakerede gulve.

Lejligheden skal fraflyttes senest 10 arbejdsdage før lejemålets ophør.

Lejer betaler leje i istandsættelsesperioden. I øvrigt henvises til lejekontrakten. Der udleveres ved indflytning link til elektronisk vedligeholdelsesmanual.

Internet/TV

Lejlighederne er forberedt til tv og internet. Lejer skal oprette sig direkte hos udbyder.

Lejekontrakt

Der kan maksimalt stå to navne på lejekontrakten.

Lejevilkår

  • Ved underskrift af lejekontrakt indbetales første måneds husleje inkl. aconto vand og varme + 3 måneders depositum og 1 måneds forudbetalt husleje ekskl. aconto vand og varme.
  • Husleje for kommende måned betales altid forud.
  • Det er tilladt at holde én hund eller én kat med udlejers skriftlige tilladelse. Ansøges separat.
  • Ubegrænset lejeperiode.
  • Nettoprisindeks-reguleret husleje
  • 3 måneders opsigelsesvarsel fra lejers side.

Miljøstation – affald

Affald afleveres i den begrønnede miljøstation beliggende ved nedkørselsrampen til kælderen. Affald sorteres jf. gældende regler fra Holbæk Kommune. Bl.a. bio, papir, pap, plast, metal og glas.

Offentlig Transport

Fra Roskildevej/Borgmestergårdsvej kører buslinje 540 og 587. Fra Holbæk Have kører buslinje 501A. Fra Holbæk Station kan du tage toget mod København, Nykøbing Sjælland eller Kalundborg.

Området – HOLBÆK HAVE

Holbæk Have er en ny grøn bydel under opførelse – derfor kan du opleve støj fra byggepladsen. Placeret centralt i byen og samtidig tæt på smuk natur bliver Holbæk Have en levende og moderne bydel. Her bygges forventeligt i alt 1.000 boliger over de næste 10 år.

Parkering i parkeringskælder under ejendommen

I parkeringskælderen under Nellike Hus er der 28 unummereret p-pladser.

Der er flydende parkering, dvs. ingen faste pladser. Der kan som udgangspunkt kun parkeres en bil pr. lejlighed i parkeringskælderen. De 5 parkeringspladser med el-ladestander kan udelukkende benyttes af elbiler og plug-in hybridbiler til opladning.

RKI

Alle lejere tjekkes i RKI. Det er ikke muligt at leje en lejlighed såfremt man står opført i RKI.

Skole

Følg linket til Holbæk Kommunes hjemmeside:
https://holbaek.dk/borger/born-unge-og-uddannelse/dagtilbud-og-skoler/skole-og-sfo/find-skoler-frihedsforsoeget/

Solceller

Placeret på tagfladen. Strømproduktion anvendes som tilskud til fællesudgifter, til fælles belysning og elevator drift.

Underskrift

Alle lejekontrakter underskrives elektronisk ved hjælp af MitID.

Ventilation

Alle lejligheder er tilsluttet mekanisk genveks-anlæg med udskiftning af luft via indblæsning i skabssokler eller gulvriste, og udsugning via emhætte og loftventiler i badeværelse.

Hvis der er uoverensstemmelser mellem dette faktablad og lejekontrakten, er det altid lejekontraktens bestemmelser der er gældende.