Adresse

Granen 1 – 15, 4300 Holbæk

Arkitekt

Ejendommen er tegnet af arkitektfirmaet Holscher Nordberg A/S

Bopælspligt

Alle lejligheder har bopælspligt og lejer skal derfor registrere sig på adressen i folkeregisteret. Der må ikke bo flere voksne personer i lejligheden end der er beboelsesrum.

Byggeår

Ejendommen er opført i 2023/2024.

Certificering

Røllike Hus er DGNB guld certificeret. DGNB er en bæredygtig certificering af bygninger, som bygger på FN’s definition af bæredygtighed. Læs mere om DGNB her.

Cykelparkering inkl. ladcykler

Der er indrettet områder til cykelparkering i kælderen og gæste cykelparkering på terræn.

Daginstitutioner

Se Holbæk Kommunes hjemmeside

Depotrum

Lejligheder har aflåst depotrum i den opvarmede kælder – dog ikke lejlighed nr. 8 og 16 som har depotrum på gangen ved indgang til lejlighederne.

Dørtelefon

I alle lejligheder findes dørtelefon med kamera.

Elevator

Der er elevator i opgangene Granen 5, 7, 9, 11, 13 og 15. Elevatoren kører i kælderniveau i opgangene Granen 9, 11, 13 og 15.

Forbrugsafgifter

Vand og varme betales aconto via huslejeopkrævningen.

El betales direkte til forsyningsvirksomheden.

TV/internet betales direkte til udbyder.

Fremleje

Fremleje helt eller delvist, f.eks. via Airbnb, er ikke tilladt og vil medføre ophævelse af lejeaftalen.

Fællesfaciliteter

Hyggeligt gårdhave med fælles opholdsarealer og legeplads for de mindste. Her findes tillige op- og nedkørselsrampe til kælderen.

Grill

Kun el-grill er tilladt.

Gulvvarme

Termostatstyret gulvvarme i alle rum med individuelle følere.

Gæsteparkering

På terræn. Parkeringsbestemmelser fremgår af de opsatte skilte.

Haver/Terrasser

Lejer skal i lejeperioden vedligeholde og renholde den til lejemålet hørende have, så den til enhver tid fremstår pæn og velholdt. Dette indebærer blandt andet, at græsset skal slås jævnligt, og hækken skal klippes mindst 1 gang om året inden Sankt Hans.

Husdyr

Det er tilladt at holde 1 hund eller 1 kat, med udlejers skriftlige tilladelse. Ansøges separat.

Se betingelser:

Husorden

Fremsendes sammen med lejekontrakten.

Hårde hvidevarer

Køle-/fryseskab, opvaskemaskine, indbygningsovn, induktion kogeplade medfølger.

(Garderobeskabe medfølger som vist på plantegning).

Indbetaling ved kontrakt underskrift

Lejekontrakten er betinget af, at lejer ved underskrift af lejekontrakt indbetaler:

 • Første måneds husleje inkl. aconto vand og varme
 • 3 måneders depositum (3x husleje ekskl. aconto vand og varme)
 • 1 måneds forudbetalt husleje (1x husleje ekskl. aconto vand og varme)

Depositum: Det beløb, som lejer stiller som sikkerhed for udgifter til istandsættelse ved fraflytning. Overskydende beløb efter istandsættelse tilbagebetales til lejer. I øvrigt henvises til lejekontrakten.

Forudbetalt husleje: Den ene måneds forudbetalt husleje, du indbetaler ved indflytningen, er husleje, der skal dække den sidste måned, du bor i lejligheden. Når du opsiger lejligheden, skal du ikke betale husleje i den sidste måned inden du flytter. Forudbetalt husleje er udlejers sikkerhed for, at du ikke flytter fra den ene dag til den anden, uden at udlejer kan nå at finde en anden lejer.

Indbetalingskort fremsendes sammen med lejekontrakten.

Huslejebetalingen skal tilmeldes Betalingsservice.

Indkøb

I Holbæk findes et stort udvalg af dagligvarebutikker og specialforretninger.

Istandsættelse

Ved fraflytning skal lejemålet skal afleveres som det blev modtaget, dog fraset almindelig slid og ælde. Lejligheden skal fraflyttes senest 10 arbejdsdage før lejemålets ophør. Lejer betaler leje i istandsættelsesperioden. I øvrigt henvises til lejekontrakten. Der udleveres ved indflytning link til elektronisk vedligeholdelsesmanual.

Internet/TV

Lejlighederne er forberedt til tv og internet. Lejer skal oprette sig direkte hos udbyder.

Lejekontrakt

Der kan maksimalt stå to navne på lejekontrakten.

Lejevilkår:

 • Ved underskrift af lejekontrakt indbetales første måneds husleje inkl. aconto vand og varme + 3 måneders depositum og 1 måneds forudbetalt husleje ekskl. aconto vand og varme.
 • Husleje for kommende måned betales altid forud.
 • Det er tilladt at holde én hund eller én kat med udlejers skriftlige tilladelse. Ansøges separat.
 • Ubegrænset lejeperiode.
 • Nettoprisindeks-reguleret husleje
 • 3 måneders opsigelsesvarsel fra lejers side.

Miljøstation – affald

Affald sorteres jf. gældende regler fra Holbæk Kommune. Bl.a. bio, papir, pap, plast, metal og glas. Miljøstationen er placeret ved rampen til kælderen.

Offentlig Transport

Fra Roskildevej/Borgmestergårdsvej – kører buslinje 540 og 587, fra Holbæk Have kører buslinje 501A. Fra Holbæk Station kan du tage toget mod København, Nykøbing Sjælland eller Kalundborg.

Området – HOLBÆK HAVE

Holbæk Have er en ny grøn bydel under opførelse – derfor kan du opleve støj fra byggepladsen. Placeret centralt i byen og samtidig tæt på smuk natur bliver Holbæk Have en levende og moderne bydel. Her bygges forventeligt i alt 1.000 boliger over de næste 10 år.

Parkering i aflåst parkeringskælder under ejendommen

I parkeringskælderen er der 64 p-pladser – heraf 2 handicapparkeringspladser og 10 pladser med el-ladestander.

Der laves selvstændig lejekontrakt på en unummeret parkeringsplads til kr. 330 pr. md. Der vil være flydende parkering, dvs. ingen faste pladser. Man kan leje én parkeringsplads i kælderen pr. bolig ellers henviser vi til parkering i terræn.

Sammen med lejekontrakten modtages et link til registrering af bilens nummerplade.

Regler for brug af el-lade standere. (KUN for elbiler og plug-in hybrid biler)

 • Tidsrummet kl. 08.00 til kl. 22.00: Det er muligt at parkere 4 timer – hvor efter bilen skal flyttes til en ”ordinær p-plads”
 • Tidsrummet kl. 22.00 til kl. 08.00: Er der ingen tidsbegrænsning. Dermed er det muligt at parkere til dagen efter kl. 08.00 – hvis bilen f.eks. er parkeret 18.15.

På p-pladser med el-lade standere opsættes nummerpladescanner som registrerer tidsinterval. Såfremt tidsinterval ikke overholdes, udstedes en afgift.

Handicappladser er forbehold biler med gyldigt og synligt handicapparkeringskort.

I øvrigt henvises til skiltning i kælderen.

Lejevilkår:

 • Ved underskrift af lejekontrakt betales én måneds depositum
 • Leje for kommende måned betales altid forud
 • Første opkrævning indeholder således første månedsleje + én måneds depositum
 • Nettoprisindeks reguleret leje.
 • Én måneds opsigelsesvarsel fra lejers side
 • Lejer er forpligtet straks at lade sig registrere hos Avantpark

Parkering på terræn

Kun i opmærkede p-båse. Parkeringsbestemmelserne fremgår af de opsatte skilte.

RKI

Alle lejere tjekkes i RKI. Det er ikke muligt at leje en lejlighed såfremt man står opført i RKI.

Skole

Se Holbæk Kommunes hjemmeside

Solceller

Placeret på tagfladen. Strømproduktion anvendes som tilskud til fællesudgifter til fælles belysning og elevator drift.

Underskrift

Alle lejekontrakter underskrives elektronisk ved hjælp af NemId.

Ventilation

Alle lejligheder er tilsluttet mekanisk genveks-anlæg med udskiftning af luft via indblæsning i skabssokler og udsugning via emhætte og loftventiler i badeværelse.

Hvis der er uoverensstemmelser mellem dette faktablad og lejekontrakten, er det altid lejekontraktens bestemmelser der er gældende.